Home

Koristi od rada sa Canon Partenerom

Ponovno osiguranje najvišeg kvaliteta

Canon Partner Akreditovanje

Pronađite svog lokalnog Canon Partnera

Proizvodi i rešenja

Za kućnu upotrebu

Za poslovnu upotrebu

O nama

Podrška

Gde kupiti

Kontaktirajte nas

Pretraga

Home > Koristi od rada sa Canon Partenerom

Koristi od rada sa Canon Partenerom

Poslovi se razlikuju. Vaše potrebe se razlikuju. Da bi se prikazale različite oblasti ekspertize koje su potrebne  da bi se podržali različiti poslovni ciljevi, Canonovi Partneri mogu da odaberu da postanu akreditovani i specijalizovani u jednoj ili više specifičnih oblasti.  

Akreditovanje predstavlja Partnere koji su postigli najbolje u svom klasnom statusu. Akreditovanje je strogo,  godišnje pregledno i jednom ostvareno, zaslužuje pravo da se prikaže željeni "Canon partner" identitet - a tiče se Vaše sigurnosti najvišeg kvaliteta obaveštenja i podrške.

 
Prepoznat od Canona
Canon partner se potvrđuje i podržava od strane Canona. Tako da možete biti sigurni u obaveštenje, tehnički servis i servis za klijente, što je odobreno od strane proizvođača. Kliknite ovde kako biste saznali više.
 
 
Razume Vašu poslovnu potrebu

Kako Canon Partneri mogu da se specijalizuju u određenim oblastima, Vi možete da izaberete da radite sa jednim koji potpuno shvata radni tok Vašeg posla i zahteve Vaših klijenata. Kliknite ovde kako biste saznali više. 
 
 
Odgovara Vašim potrebama

Kada radite sa Canon Partnerom, možete da odaberete da radite sa jednom organizacijom koja je geografski blizu Vas i bolje razume Vaše lokalno tržište. A kako su oni blizu, oni su Vam blizu i kada imate problem.  Kliknite ovde kako biste pronašli Vašeg lokalnog Canon Partnera.
 
 

 Top

 
Find your local Canon Partner
 
 

  © Copyright 2015   |   Terms and Conditions of use